Referater fra kredsmøder i kreds 8

Snart tid til kredsmøde 2019 i 8. Kreds

Halløj gæve jægere!

Så er det snart tid til forårets kredsmøde. Det finder sted i Nyvestcentret onsdag den 27. marts kl. 1900. Husk at komme lidt inden mødestart, da de gode pladser ellers er taget og de bedste historier fortalt! Husk også kontanter til kaffe m.m.

Formanden og undertegnede deltog i kredsmødet den 04. April 2018. Som det fremgår af billedet, så var det igen et laaangt møde...men kringlen var god!

Referat fra kredsmødet den 04. April 2018

Dette er ikke et fyldestgørende referat, men et forsøg på at nævne de væsentligste punkter.

Som planlagt begyndte mødet kl. 1900 og sluttede kl. 2217, afbrudt af kaffe & kringle kl. 20.

Første punkt blev et interessant, men noget langt foredrag omkring “Afrikansk svinepest” af chefkonsulent Mariann Chriel fra Vetrinærinstituttet. Hun må siges at være ekspert på dette og flere andre relaterede områder, og kunne have fortsat længe endnu, om spørgelysten blandt tilhørerne havde været større. 

Hendes hovedpunkter omhandlede smitning/sygdomsforløb, udbredelse i Europa, bekæmpelsesmuligheder og hvilken effekt udbredelse i Danmark ville få på dansk landbrug og landets økonomi. Udbredelse i Danmark ville på kort og mellemlangt sigt lamslå dansk svineavl og eksport. Det ville give en her og nu udgivet/tab på ca. 3 mia, blot for at sætte tal på. Der skal iøvrigt kun 2 cl. smittet blod til at smitte 20.000 grise her og nu. Altså er det noget vi for enhver pris vil undgå at få ind i landet, og derfor skal vildsvin (bærer af smitten) bortskydes og ikke findes i Danmark. Ligeledes skal der føres en endnu mere rigid kontrol af udenlandske lastbiler som kommer over grænsen/med færger til Danmark. 

Næste punkt blev indledningen af det ordinære kredsmøde, som vanen tro fulgte dagsordenen.

Formandens beretning og kassererens beretning/budget blev godkendt/ej kommenteret, og derefter gik Landsformanden på banen med et længere indlæg om især den igangsatte strukturændring i DJF. Noget af det væsentligste her er at opnå størst mulig politisk indflydelse og at knytte medlemmerne tættere til HB/ledelsen. 

Derefter behandledes medlemssituationen, hvor at kreds 8 (Bornholm) er eneste kreds med medlemsfremgang! Det ser dog ud til, at medlemsnedgangen er ved at stabilisere sig og kurven flader ud. Størst mulig energi bør lægges i at skaffe flere unge medlemmer, og et af de valgte tiltag er “Sommercamp”. Dette kommer til Bornholm i år, men der kræves frivillige til at facilitere det = stå for arbejdet (og glæden) ved at give de helt unge og forhåbentlig kommende jægere en god oplevelse af jagt og natur.

De punkter som lokalforeningerne finder at HB bør beskæftige sig med er (top tre) regulering, jagtetiske regler og evaluering af jagttider. 

Angående de mange debatter på internettet og andre medier fik følgende besked fra Landsformanden; det er ok at være uenige, blot skal en sober tone holdes af alle!

Landsformanden nævnte den af medlemmerne væsentligste grund til at forlade DJF; at det var for dyrt af være (ordinært) medlem, og at det var svært at se hvad pengene gik til. 

Derpå kom direktøren på banen, og han fortalte om de mange kursusforløb DJF tilbyder og om ændringer i persondataloven.

så gik vi direkte over til valg af koordinatorer, rådsmedlemmer m.m. Alle opnåede genvalg, da ingen modkandidater var opstillede. At afholde dette som sidste punkt, når at alle tilhørere er fuldstændig udmattede af snak og det sene tidspunkt; det virker en anelse søgt, efter min personlige mening. Jeg håber at der i fremtiden kommer en sundere dynamik og fremdrift i kredsmøderne/foryngelse i råd og kreds, da det just nu virker en anelse statisk?

Slutteligt modtog Hans Jørgen Brandt velfortjent hæder i form af DJF æresnål i bronze. 

Under eventuelt rettede Bornholms tre (3) tilbageværende schweiss hundeførere en bøn til de alle jægere på øen; brug os! De bliver mest brugt ved påkørsler og inviteret med på fællesjagter, og sjældent tilkaldt under bukkejagten. Der bruger jægerne tilsyneladende hellere folk de kender eller egen hund. 

Mødet sluttede herefter da klokken var 2217, og alle vaklede ud af det hyggelige Nyvest centers store mødelokale. Formanden og jeg kørte sammen retur til Østermarie, og fik talt forventninger til bukkejagten; de er store, og vi glæder os meget til især de kommende dage i plantagen!

knæk og bræk derude!

Torben/ Store Ellebygård

Landsformanden fortæller.

Jim udtaler sig på vegne af schweisshundeførerne.

Under mødet...dirigenten i aktion.

Nyeste kommentarer

07.04 | 13:52

Tak Jan MVH Preben

07.04 | 06:31

Jeg Køre ud i plantagen her i Påsken med en afstands måler og afstand...

07.04 | 03:54

Tak for svar Jan. Men kan vi sammarbejde med dem i Plantagen er der ...

06.04 | 12:08

Hej Preben Det er ikke dem i plantagen der giver problemer, men l...